Program dla szkół

Szklanka Mleka

W roku szkolnym 2012/2013 OSM TOP-TOMYŚL uczestniczy w programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych pt. „Szklanka Mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Codzienne picie mleka, powinno stać się zdrowym nawykiem młodych ludzi.

„Szklanka Mleka” – program prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego.
Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

Dopłaty udzielane są zatwierdzonym przez Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, którzy dostarczają mleko i przetwory mleczne do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w czasie roku szkolnego z wyłączeniem ferii i wakacji.
Przedmiotem dopłat jest mleko i przetwory mleczne o zawartości tłuszczu min. 1%, dostarczane w opakowaniach jednostkowych.

Owoce w szkole

W roku szkolnym 2012/2013 OSM TOP-TOMYŚL uczestniczy w programie dopłat do spożycia owoców i warzyw pt. „Owoce w szkole”.
Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

left-banner1
right-banner