Projekt Budowlany Kotłowni Gazowej

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
„Top-Tomyśl”
ul. Kolejowa 33
64-300 Nowy Tomyśl

Zleca wykonanie projektu budowlanego kotłowni gazowej opalanej gazem ziemnym firmie: Termeks sp.zo.o. Wrocław zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem.

left-banner1
right-banner