Warsztaty barier i potrzeb projektu TRADEIT

          W dniu 20 lutego na terenie OSM TOP-TOMYŚL odbyły się Warsztaty Barier i Potrzeb TRADEIT, w których uczestniczyli przedstawiciele wielkopolskich spółdzielni mleczarskich wytwarzających tradycyjne produkty mleczarskie wraz z Koordynatorem Centrum Mleczarskiego Projektu TRADEIT dr inż. Andrzejem Fetlińskim.

W spotkaniu uczestniczył także prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy dr Klemens Ciesielski.

Projekt TRADEIT dotyczy; Transferu wiedzy i wdrożeń technologii do producentów żywności tradycyjnej,                  w sektorach; MLECZARSKIM, MIĘSNYM, PIEKARNICZYM.

Dr Fetliński przedstawił cele i potencjał projektu TRADEIT.

Projekt  TRADEIT to ponadnarodowe przedsięwzięcie, jest bezpośrednio fundowany przez Komisję Europejską          z Programu Rozwoju Technologicznego i Gospodarczego Unii Europejskiej, to największy i główny mechanizm finansowania i kształtowania postępu cywilizacyjnego w Unii Europejskiej.

Projekt TRADEIT jest multidyscyplinarnym oraz multi-sektorowym przedsięwzięciem, wspierającym współpracę sieciową MŚP produkujących żywność tradycyjną, a także efektywną współpracę między tymi producentami               a badaczami żywności w obszarach, innowacji, przedsiębiorczości, transferu wiedzy i technologii w celu zwiększenia konkurencyjności i międzyregionalnej integracji producentów żywności tradycyjnej.

Idea projektu TRADEIT to ambitny program wszechstronnego wsparcia Komisji Europejskiej dla spółdzielczych wytwórców tradycyjnych produktów mleczarskich min. poprzez ;

  • Ułatwienie przekazu wiedzy i technologii z ośrodków naukowo- badawczych i firm specjalistycznych,
  • Ułatwienie pozyskania środków na wdrożenia i inwestycje,
  • Promocje na rynku konsumentów,
  • Budowę platformy wzajemnej współpracy między producentami żywności tradycyjnej a środowiskami naukowymi oraz firmami specjalistycznymi.

Uczestnicy warsztatów będą uprawnieni do korzystania ze wsparcia projektu TRADEIT w okresie najbliższych 3 lat.

Na tych warsztatach w toku dyskusji przedstawiono najważniejsze problemy środowiska spółdzielczych producentów mlecznych produktów tradycyjnych  oraz oczekiwania związane z uczestnictwem w TRADEIT. Członkowie spotkania zgodzili się by członkiem Rady Doradczej projektu była Pani Prezes Elżbieta Zawadzka.

left-banner1
right-banner