Polityka jakości

kontrola jakości

 

Nasza strategia i dewiza każdego pracownika to przede wszystkim rozpoznanie i spełnienie potrzeb jakościowych Klientów.
Stałym dążeniem Kierownictwa oraz załogi jest zapewnienie Klientom produktów bezpiecznych i zdrowych, na wymaganym przez Nich poziomie jakości, zgodnych z obowiązującym prawem oraz zalecanymi standardami i zobowiązaniami umownymi oraz postrzeganie OSM TOP-TOMYŚL jako dojrzałego i wiarygodnego partnera.

Do realizacji wyznaczonych celów dążymy poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz:

  • przestrzeganie reżimu technologicznego
  • rozpoznanie potrzeb naszych Klientów i umiejętność elastycznego dostosowania się do ich życzeń
  • wykwalifikowaną kadrę pracowników
  • tworzenie przyjaznej atmosfery i utrzymywanie prawidłowej komunikacji z klientem
  • współpracę z wiarygodnymi dostawcami materiałów, surowców i usług
    przestrzeganie przepisów prawa, standardów, instrukcji, procedur, norm, umów i specyfikacji dotyczących wyrobów
  • ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań
  • konsekwentną realizację zasady, że jakość jest wspólną sprawą Zarządu i wszystkich pracowników